İmtahan balınızı yoxlamaq üçün:


arzu

 

26 Yanvar 2020

Mövzular

 

Buraxılış İmtahanı

(8-9-ci siniflər üçün)

Azərbaycan dili - "Mürəkkəb adlar" daxil olmaqla

Riyaziyyat - "Tənliklər sistemi,Bərabərsizlik,Ədədi ardıcılıqlar.Silsilələr,Çevrə" daxil olmaqla

İngilis dili - "Tense Forms.So do I/Neither do I" mövzuları daxil olmaqla

 

Blok İmtahanı

(8-9-19-11-ci siniflər üçün)

I Blok

Riyaziyyat -" Funksiya və qarafiklər.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi.Çoxluqlar." d.o

Fizika - "Mexaniki iş və güc" d.o

Kimya - "Azot və onun birləşmələri.Nitrat turşusu" d.o

II Blok

Coğrafiya - "Azərbaycanda günəş radiasiyası və havanın temperatoru" d.o

Riyaziyyat -"Funksiya və qarafiklər.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi.Çoxluqlar." d.o 

Azərbaycan Tarix - "Torpaqlarımızın geri qaytarılması" d.o

Ümumi Tarix - "Dumanlı Albion" d.o

III Blok

Azərbaycan dili - "Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri" d.o

Azərbaycan Tarix -  "Torpaqlarımızın geri qaytarılması" d.o

Ümumi Tarix -  "Dumanlı Albion" d.o

Ədəbiyyat - "C.Məmmədquluzadə.Anamın kitabı.Qurbanəli bəy" d.o

IV Blok

Biologiya

Kimya -"Azot və onun birləşmələri.Nitrat turşusu" d.o 

 Riyaziyyat - "Funksiya və qarafiklər.Dördbucaqlılar.Fiqurların sahəsi.Çoxluqlar. " d.o

 

 

 

 

 16 Fevral Bilik Yarışı

(2-3-4-5-6-7-8-ci siniflər üçün)

 Mövzular

 

I  sinif

Azərbaycan dili - "Əlifba" d.o

Riyaziyyat -  "Tutumun ölçülməsi" d.o

Həyat bilgisi - "Məktəbimizin nizam intizam qaydaları" d.o

İnformatika - "İnformasiya nədir?" d.o

İngilis dili -  "Unit2.Lesson 4"  d.o

 

II  sinif

Azərbaycan dili - "Kim islandı yağışda?" d.o

Riyaziyyat -  " Təqribi hesablamalar" d.o

Həyat bilgisi - "Güc birlikdədir" d.o

İnformatika - "Doğru və yalan mülahizələr" d.o

İngilis dili -  "Animal album"  d.o

 

II  класс

Русский язык - "Разделительный ъ знак" включительно

Математика - “Единицы измерения длины ” включительно.

Познание мира - "Солнце, воздух, вода, почва” включительно

Информатика - "Графический редактор” включительно

Английский язык "Animal album"включительно

 

III SİNİF

Azərbaycan dili - "Rəqəmlərin tarixi"  d.o

Riyaziyyat - "Sahə təsəvvürləri"  d.o

Həyat bilgisi - "Müstəqil Azərbaycan" d.o

İnformatika - "Alqoritm " d.o

İngilis dili - "My country "  d.o

 

III  класс

Русский язык - "Определение рода имён существительных во множественном числе ” включительно.

Математика - “Представление о площади ” включительно.

Познание мира - "Техногенные происшествия и живой мир” включительно. 

Информатика - “ Рабочий стол” включительно. 

Английский язык "My country"включительно.

 

IV SİNİF

 Azərbaycan dili - "İki nar" d.o

Riyaziyyat - "Bucaqlar.Bucaqların qurulması"d.o

Həyat bilgisi - "İnsanın daxili orqanları" d.o

İnformatika - "Məşhur icraçılar" d.o

İngilis dili - "Happy New Year" d.o

 

IV  класс

Русский язык - “Правописание безударных  падежных окончаний имён прилагательных женского рода " включительно 

Математика - “Четырёхугольники” включительно.

Познание мира - “Позвоночник” включительно. 

Информатика - "Изменение формы  рисунка" включительно. 

Английский язык -"Happy New Year" включительно.

 

V SİNİF

Azərbaycan dili - "İçəri şəhər"  d.o

Ədəbiyyat -  "Esse hissələrinin yaradılması"   d.o 

Riyaziyyat - "Bucaqlar,üçbucaqlar,konqruyent fiqurlar" d.o

İngilis dili -   "In the street" d.o

Həyat bilgisi- "Mühit amilləri və təbiət hadisələri" d.o

Tarix - "Tarixi yazanlar"  d.o

İnformatika - "Şəkil fraqmenti ilə iş" d.o

 

VI sinif

Azərbaycan dili -  "Feilin şəkilləri"d.o

Ədəbiyyat - "İvan Krlov.Ağac"  d.o

Riyaziyyat - "Tənlik qurmaqla məsələ həlli" d.o

İngilis dili -  "Compound nouns" d.o

Həyat bilgisi- "Saf maddələr və qatışıqlar" d.o

Azərbaycan Tarix - "Atropatena dövləti" d.o

Ümumi Tarix - "İskit dövləti" d.o

Coğrafiya - "Təbiətdə suyun dövranı" d.o

Biologiya - "Fotosintez"  d.o

 

VII SİNİF

Azərbaycan dili -"A.Enştein dərslərindən 2 alırdı"d.o 

Ədəbiyyat -   "H.Ziya.Kərgadan və Qarışqa" d.o

Riyaziyyat - "İki ifadənin cəminin və fərqinin kubu" d.o

Azərbaycan Tarix - "Azərbaycan Eldənizlər dövlətinin mərkəzi kimi"  d.o

Ümumi Tarix -"Şərqin böyük fatehi Əmr Teymur" d.o 

Coğrafiya - "Okeanda quru sahələri" d.o

Fizika - "Maye qazlarda təzyiqin ölçülməsi"  d.o

Biologiya - "Həlqəvi qurdların tipi"  d.o

Kimya - "Kimyəvi reaksiyanın tipləri"d.o

İnformatika - "Xassələrinə görə informasiyanın qruplaşması" d.o 

İngilis dili -   "İf,when clauses" d.o

 

VIII SİNİF

Azərbaycan dili - "Qədim türklərdə tərbiyə"  d.o

Ədəbiyyat -    "A.Ələsgər.Dağlar" d.o

Riyaziyyat - "Rombun sahəsi" d.o

İngilis dili -    "Don't waste your waste" d.o

Azərbaycan Tarix - "Camaatlıq,sultanlıq,məlikliklər"  d.o 

Ümumi Tarix - "Cənubi Qafqaz məkirli planların hədəfində" d.o

Coğrafiya -  "Okean suyunun duzluluğu"  d.o

Biologiya -  "Maddələrin mübadiləsi və enerjiyə çevirilməsi"  d.o

İnformatika - "İnformasiya modeminin ağac forması"  d.o

Kimya - "Valentlik oksidləşmə dərəcəsi" d.o

Fizika - "Atomun quruluşu" d.o 

 

16 fev