İmtahan balınızı yoxlamaq üçün:


arzu

 

27 Yanvar 2019 

Buraxılış - Blok imtahanı

(8-9-10-11-ci siniflər üçün)

Blok İmtahan Mövzuları

I Blok

Riyaziyyat - "Ədədi ardıcıllıqlar, silsilələr. Çoxbucaqlılar, dördbucaqlılar"

Fizika - "Mexaniki rəqslər və dalğalar"

Kimya - "Qeyri-üzvü birləşmələrin mühüm sinifləri. Turşular, duzlar onların kimyəvi xassələri."

II Blok

Coğrafiya -

Riyaziyyat - "Ədədi ardıcıllıqlar, silsilələr. Çoxbucaqlılar, dördbucaqlılar."

Tarix - "Azərbaycan torpaqlarının işğalına başlanması. Niderland, Polşa inqilabı"

III Blok

Azərbaycan dili - "Söz birləşmələri"

Tarix - "Azərbaycan torpaqlarının işğalına başlanması. Niderland, Polşa inqilabı"

Ədəbiyyat - "Yeni Dövr I mərhələ"

IV Blok

Biologiya - "Quşlar və quşların müxtəlifliyi"

Kimya - "Qeyri-üzvü birləşmələrin mühüm sinifləri. Turşular, duzlar onların kimyəvi xassələri."

 Riyaziyyat - "Ədədi ardıcıllıqlar, silsilələr. Çoxbucaqlılar, dördbucaqlılar"

 

Buraxılış İmtahan Mövzuları

Azərbaycan dili - "Fonetika, isim, sifət, say, əvəzlik. Orfiqrafiya və orfoepiya"

Riyaziyyat - "5-ci sinfin hamısı."

İngilis dili - "To be. Tense forms(zamanlar). Nouns(isimlər)"

           

 

 

 

 

 

  17 Fevral Bilik Yarışı 

(1-2-3-4-5-6-7-8-ci siniflər üçün)

 Mövzular

 

I  sinif

Azərbaycan dili - "J hərfi. Özümüz oxuyarıq." d.o

Riyaziyyat - "Tutumun ölçülməsi" d.o

Həyat bilgisi - "Dövlət rəmzlərimiz" d.o

İnformatika - "İnformasiyadan necə istifadə etmək olar?" d.o

İngilis dili -  " Food"  d.o

 

II SİNİF

Azərbaycan dili - "Mürəkkəb sözlər və onların yazılışı"  d.o

Riyaziyyat - "Kütlə vahidləri. Kütlənin ölçülməsi."  d.o

Həyat bilgisi - "Canlılar aləmi" d.o

İnformatika - "Yalan və doğru mülahizələr" d.o

İngilis dili - "Clothes"  d.o

III SİNİF

 Azərbaycan dili - "Müəllimdən hədiyyə. Üzeyr Hacıbəyli" d.o

Riyaziyyat - "Uzunluğun ölçülməsi"  d.o

Həyat bilgisi - "Müstəqil Azərbaycan" d.o

İnformatika - "Kompüter və informasiya" mövzusu d.o

İngilis dili - "My country" d.o

IV SİNİF

 Azərbaycan dili - "Mauqlinin dostları" d.o

Riyaziyyat - "Kütlənin ölçülməsi"  d.o

Həyat bilgisi - "Bədəni necə möhkəmləndirməli" d.o

İnformatika - "Dövri alqoritm" mövzusu d.o

İngilis dili - "Computer games" d.o

V SİNİF

Azərbaycan dili - "Eyniköklü sözlər"  d.o

Ədəbiyyat -  "İşığı söndürmə" hekayəsi  d.o 

Riyaziyyat - "Üçbucaqlar" d.o

İngilis dili -  "Unit-5 Hobbies-ə qədər" d.o 

Həyat bilgisi- "Günəş sistemində baş verən hadisələrin sirri" d.o

Tarix - "Səttərxan" mövzusu d.o

İnformatika - "Şəklin fraqmatı ilə iş" d.o

 

VI sinif

Azərbaycan dili - "Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması" d.o

Ədəbiyyat - Nəriman Süleymanov"Birinci cığır" d.o

Riyaziyyat - "İfadə. Tənlik. Bərabərsizlik." d.o

İngilis dili - "Unit-4. Lesson-2. What's on Tv today " d.o

Həyat bilgisi- "Qeyri-üzvi və üzvi maddələr" d.o

Azərbaycan Tarix - "Azərbaycan Midiya və Əhəmənilərin tərkibində" d.o

Ümumi Tarix - "Qədim Çin" d.o

Coğrafiya - "" d.o

Biologiya - "Çiçək"  d.o

 

VII SİNİF

Azərbaycan dili -"Feili sifət və feildən düzələn sifət"d.o 

Ədəbiyyat -  "Ənvər Məmmədxanlı" d.o

Riyaziyyat - "İki ifadə cəminin və fərqinin kvadratı" d.o

Azərbaycan Tarix - "Hökmdarın müdrükliyi"  d.o

Ümumi Tarix -"Səlib yürüşləri" d.o 

Coğrafiya - "" d.o

Fizika - "Qazın təzyiqi. Bərk cisimlərin təzyiqi."  d.o

Biologiya - "Birhüceyrəlilər yarımaləmi. Amyob"  d.o

Kimya - "Oksigendə yanma"d.o

İnformatika - "Slaydlarla iş" d.o 

İngilis dili -  "Unit-4. Lesson-2. Do you like birhday parties?"d.o

 

VIII SİNİF

Azərbaycan dili - "Əlavələr. Həmcins üzvlər. Xitab və ara sözləri."  d.o

Ədəbiyyat -  Qasım bəy Zakir "Durnalar", Aşıq Ələsgər "Dağlar", Seyid Əzim Şirvani "Qafqaz mmüsəlmanlarına xitab"  d.o

Riyaziyyat - "Kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər" d.o

İngilis dili -  "Unit-4, lesson-1. Cures from around the world" d.o

Azərbaycan Tarix - "Camaatlıq. Sultanlıq. Məliklik.Par-17"  d.o 

Ümumi Tarix - "Şimali Amerika. Yeni İngiltərə. Par-15" d.o

Coğrafiya - ""  d.oPar-

Biologiya - "Ağciyərlər. Qazlar mübadiləsi"  d.o

İnformatika - "Praqramda dövr"  d.o

Kimya - "Kimyəvi rabitə" d.o

Fizika - "Keçiricilər və dielektriklər" d.o 

 

Aise - копия