İmtahan balınızı yoxlamaq üçün:


arzu

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Dekabr 2018 - Buraxlış İmtahanı

 

           

 

 

 

 

 

  16 Dekabr Həmrəylik Yarışı 

(2-3-4-5-6-7-8-ci siniflər üçün)

 Mövzular

 

II  sinif

Azərbaycan dili - "Sehrli söz" d.o

Riyaziyyat - "Mötərizəli ifadələr" d.o

Həyat bilgisi - "Yer kürəsi" d.o

İnformatika - "Hərəkət və hadisələrin ardıcıllığı" d.o

İngilis dili -  "Our school"  d.o

 

III SİNİF

Azərbaycan dili - "Çox sevirəm"  d.o

Riyaziyyat - "Pul qalığı"  d.o

Həyat bilgisi - "Külək necə yaranır?" d.o

İnformatika - "Xətti alqoritm" d.o

İngilis dili - "Pp, Dd hərfləri " hərfləri  d.o

 

IV SİNİF

 Azərbaycan dili - "Qızların uçuşu" d.o

Riyaziyyat - "Ədədə görə hissənin tapılması"  d.o

Həyat bilgisi - "Mövhumat nədir?" d.o

İnformatika - "Mülahizələrin sxemlərlə göstərilməsi" mövzusu d.o

İngilis dili - "My favorite food" d.o

 

V SİNİF

Azərbaycan dili - "Omonim"  d.o

Ədəbiyyat -  Mixail Pirişli "Tala" hekayəsi  d.o 

Riyaziyyat - "Adi kəsrlər" d.o

İngilis dili -  "Simple Present, Present Contiunes" d.o 

Həyat bilgisi- "Cism və Enerji" d.o

Tarix - "Şairlər sultanı " mövzusu d.o

İnformatika - "Kompüter necə işləyir?" d.o

 

VI sinif

Azərbaycan dili - "Sifət" d.o

Ədəbiyyat - A. Şaiq" Köç" hekayəsi  d.o

Riyaziyyat - "Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması" d.o

İngilis dili - "Pronoun" d.o

Həyat bilgisi- "Maddələrin tərkibi. Elementlər. Maddələrin xassələri" d.o

Azərbaycan Tarix - "Azərbaycan ərazisində tayfa birlikləri və dövlət qurumları" d.o

Ümumi Tarix - "Aşşur dövləti" d.o

Coğrafiya - "" d.o

Biologiya - "Yarpağın xarici quruluşu"  d.o

 

VII SİNİF

Azərbaycan dili -"isə hissəciyi və feilin şərt şəklinin əlaməti"d.o 

Ədəbiyyat -  Çingiz Aytmatov "Manqurt" d.o

Riyaziyyat - "Bərabəryanlı üçbucağın xassələri" d.o

Azərbaycan Tarix - "IX - XI əsr. Mədəniyyət"  d.o

Ümumi Tarix -"Çingiz xan və onun davamçıları" d.o 

Coğrafiya - "" d.o

Fizika - "Nyutonun II qanunu"  d.o

Biologiya - "İkiləpəlilər sinifi"  d.o

Kimya - "Avaqadro qanunu"d.o

İnformatika -"Fayl və qovluqlarla iş" d.o 

İngilis dili -  Unit-3 "Wealthy regions in Azerbaijan  "  d.o

 

VIII SİNİF

Azərbaycan dili - "İkinci dərəcələi üzvlər"  d.o

Ədəbiyyat -  "Yeni dövr I mərhələ"  d.o

Riyaziyyat - "Trapesiya. Trapesiyanın və üçbucağın orta xətti" d.o

İngilis dili -  "" d.o

Azərbaycan Tarix - "Azərbaycanın cənub xanlıqları"  d.o 

Ümumi Tarix - "Osmanlı imperiyası" d.o

Coğrafiya - ""  d.o

Biologiya - "Bədənimizin dirəkləri"  d.o

İnformatika - "Proqram necə hazırlanır?"  d.o

Kimya - "Elektron orbitallar" d.o

Fizika - "Yanacağın yanma istiliyi" d.o 

 

 

 

 

 

Aise - копия