İngilis dili dərsləri

2 sual - 2 cavab

Quyruq suallara (Tag questions) və sözönlərinə aid 2 testin izahı

1 sual - 1 cavab

Mürəkkəb tamamlıq (Complex Object) mövzusunun test üzərində izahı

1 sual - 1 cavab

When (andə-əndə) haqqında qısa izah

1 sual - 1 cavab

Nisbi bağlayıcıların (Relative clauses) izahı

1 sual - 1 cavab

İsimlərə (Nouns) mövzusuna aid testin izahı.

1 sual - 1 cavab

Modal feil (Modal verbs) mövzusuna aid testin izahı.

1 sual - 1 cavab

Passive Voice (Məchul növ) mövzusuna aid testin izahı.

1 sual - 1 cavab

Sifəf / zərf (adjective /adverb) mövzusuna aid izah

1 sual - 1 cavab

So do I / Neither do I tipli cümlələrin test üzərində izahı

1 sual - 1 cavab

Kəmiyyət bildirən sözlərin (much/many və.s) izahı

1 sual - 1 cavab

Neither/either əvəzliklərinin izahı