Təhsilin təsdiqi.   İmtahanlarımız >

"Bir elm öyrənmək istədikdə sən
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən
Kamil bir palançı olsa da insan
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan

"

- Nizami Gəncəvi