İmtahan balınızı yoxlamaq üçün:24 ok

 

24 Oktyabr 2021-Buraxılış Sınaq İmtahanı

Mövzular

 

Buraxılış İmtahanı

(8-9-10-11-ci siniflər üçün)

Azərbaycan dili - "Fonetika,Leksika,Eyniköklü sözlər,İsim,Sifət,Say,Əvəzlik,Feil" daxil olmaqla


Riyaziyyat
- "Natural ədədlər,Adi və onluq kəsrlər,Faiz/Nisbət/Tənasüb,Həqiqi ədədlər,Həndəsənin ilkin anlayışları" daxil olmaqla


İngilis dili
- "To be,Have got,To have birləşmələri,There is/There are,The Noun,Articles,Quantifiers" daxil olmaqla

 

Blok İmtahanı

(8-9-19-11-ci siniflər üçün)

I Blok

Riyaziyyat -"" daxil olmaqla 

Fizika - "" daxil olmaqla

Kimya - "" daxil olmaqla

II Blok

Coğrafiya - "" daxil olmaqla

Riyaziyyat -"" daxil olmaqla

Azərbaycan Tarix - "" daxil olmaqla

Ümumi Tarix - "" daxil olmaqla

III Blok

Azərbaycan dili - "" daxil olmaqla

Azərbaycan Tarix -  "" daxil olmaqla

Ümumi Tarix -  "" daxil olmaqla

Ədəbiyyat - ""daxil olmaqla

IV Blok

Biologiya - "" daxil olmaqla

Kimya -"" daxil olmaqla 

 Riyaziyyat - " " daxil olmaqla 

 

 

 

 

 17 Oktyabr Bilik və Güzəşt Yarışı

(1-2-3-4-5-6-7-8-ci siniflər üçün)

 Mövzular

 

I  sinif

Azərbaycan dili - "Ramin və dostları" daxil olmaqla

Riyaziyyat -  "o,1 və 2 ədədləri" d.o

Həyat bilgisi - "Gün rejimi" d.o

İnformatika - "Əşyaların müqayisəsi" d.o

İngilis dili -   "Unit 1" d.o

 

II  sinif

Azərbaycan dili - "Müəllim.Ümumiləşdirici təkrar" d.o

Riyaziyyat -  " İkirəqəmli ədədlərin toplanması" d.o

Həyat bilgisi - " Nəqliyyat vasitələri" d.o

İnformatika - "Fərqləndirici əlamətlər" d.o

İngilis dili -  "Unit 1"  d.o

 

III SİNİF

Azərbaycan dili - "İki alma"  d.o

Riyaziyyat - "Onluqlar və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırma"  d.o

Həyat bilgisi - "Kim əsil dost ola bilər?" d.o

İnformatika - "İnformasiyanın ötürülməsi" d.o

İngilis dili - "L hərfi"  d.o

 

 

 

 IV SİNİF

 Azərbaycan dili - "Ən qiymətli" d.o

Riyaziyyat - "1000000 dairəsində ədədlər.Yuvarlaqlaşdırma"d.o

Həyat bilgisi - "Dövlət büdcəsi.Vergi" d.o

İnformatika - "İnformasiyani ötürmə vasitələri" d.o

İngilis dili - "At my uncle's" d.o

 

 

 

 V SİNİF

Azərbaycan dili - "Saitlərin uzun tələffüzü"  d.o

Ədəbiyyat -  -Ə.Qulizadə"Alim və Quldur"   d.o 

Riyaziyyat - "Natural ədədləri yuvarlaqlaşdırma" d.o

İngilis dili -   "Unit 1.Meet the book stars" d.o

Həyat bilgisi- "Mən də qrupdayam" d.o

Tarix - "Qayalar üzərində tarix"  d.o

İnformatika - "İnformasiyanın kodlaşdırılması" d.o

 

VI sinif

Azərbaycan dili -  "Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik hal" d.o

Ədəbiyyat - "İndiyə qədər hansı oxu bacarıqlarına yiyələnmişik"  d.o

Riyaziyyat - "Ən kiçik ortaq bölüən" d.o

İngilis dili -  "Preposition" d.o

Həyat bilgisi- "Ailə və vətən qarşısında mənəvi borcumuz" d.o

Azərbaycan Tarix - "Orta və Üst Paleolit" d.o

Ümumi Tarix - "Qədim Misir mədəniyyəti" d.o

Coğrafiya - "Yerin su və quru səthi" d.o

Biologiya - "Biologiya canlıları öyrənən elmdir"  d.o

 

VII SİNİF

Azərbaycan dili -"İcbar növ"d.o 

Ədəbiyyat -   "Dərzi şagirdi Əhməd" d.o

Riyaziyyat - "Dövri onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi" d.o

Azərbaycan Tarix - "Ərəb işğalına qarşı mübarizə.Cavanşır"  d.o

Ümumi Tarix -"Göytürk xaqanlığı və onun varisləri" d.o 
Coğrafiya - "Yeni dünyanın kəşfi" d.o

Fizika - "Düzxətli,bərabərsürətli hərəkət"  d.o

Biologiya - "Canlıların tədqiqat üsulları"  d.o

Kimya - "Saf maddələr və qarışıqlar"d.o

İngilis dili -   "Schools in different countries" d.o

 

VIII SİNİF

Azərbaycan dili - "Tabesizlik əlaqəsi"  d.o

Ədəbiyyat -    "Gənclərə nəsihət" d.o

Riyaziyyat - "Kvadrat kökün xassələri" d.o

İngilis dili -    "Present Perfect" d.o

Azərbaycan Tarix - "Şah Abbas islahatları"  d.o 

Ümumi Tarix - "Nadir Şah Abbas islahatları" d.o

Coğrafiya -  "Coğrafiya elminin inkişafı"  d.o

Biologiya -  "Canlıların nəsil ağacında insanın yeri"  d.o

Kimya - "Atom modelləri.elektron orbitalar" d.o

Fizika - "Cisimlərin istidən genişlənməsi" d.o 

 

Bilik